Zagroda w Sulimicach

Zagroda nr 17 jest jedynym całościowo zachowanym XIX-wiecznym gospodarstwem pełnorolnego chłopa w Sulimicach. Reprezentuje typ czworobocznej zagrody zamkniętej, wykształconej po pruskich reformach rolnych i uwłaszczeniu chłopów. Położona jest na Obszarze Kulturowym „Kraina w Kratę” i stanowi cenny przykład rodzimego budownictwa wiejskiego.

Obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Słowa kluczowe: zagroda czworoboczna, chałupa, budynek inwentarski, budynek bramny, stodoła

Lokalizacja

Sulimice nr 17, gm. Darłowo, pow. sławieński

Zobacz lokalizacje na mapie OpenStreetMap

Zagroda nr 17 położona jest w środkowej części wsi, po wschodniej stronie nawsia, z krótkim dojazdem od strony głównej drogi wiejskiej. Chałupa posadowiona jest w głębi zagrody, zorientowana kalenicą do drogi. Na froncie ulokowany jest budynek bramny, z przyległymi – po bokach – budynkiem inwentarskim i stodołą.

Historia

Opis

Zagroda nr 17 w Sulimicach zachowała oryginalny XIX-wieczny układ przestrzenny czworobocznej zagrody i składa się z trzech historycznych budynków: chałupy, budynku inwentarskiego i budynku bramnego, które zostały wzniesione w konstrukcji ryglowej ze strychułowym wypełnieniem pól międzyryglowych, w części zostały przemurowane cegłą.

Najcenniejszym obiektem jest ryglowa chałupa, posadowiona w głębi siedliska, o oryginalnej formie architektonicznej, naczółkowym kształcie dachu, kompozycji elewacji, konstrukcji ścian, z elementami historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Wnętrze zachowało dwurodzinny układ (z lat 30. XX wieku), z przechodnimi izbami oraz dwoma kominami (z wędzarniami).

Budynki gospodarcze (inwentarski i bramny) również prezentują historyczną formę oraz murowano-ryglową konstrukcję ścian, z oryginalnym programem użytkowym. Podwórze gospodarcze zagrody zachowało pierwotną nawierzchnię brukową (obecnie porośniętą trawą) z umieszczoną pośrodku studnią.

Fotogrametria

Źródła

    Bibliografia:
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, Zagroda nr 17. Sulimice, oprac. W. Witek, 2018, archiwum WKZ Delegatura w Koszalinie;

    Autorzy zdjęć i ilustracji:
  • W. Witek (zdjęcia nr 1 – 10);
  • Biuro Dokumentacji Zabytków – K. Tymbarski (ilustracje nr 11 - 28);